Slider 1Slider 2Slider 3

Spoločenstvá

 

Na Štefultove bol v minulosti živý náboženský spolkový život. Pôsobilo tu niekoľko spolkov ako Spolok sv. Ruženca, Združenie Božského srdca Ježišovho, Misijný spolok, Dielo detstva Ježišovho, Katolícky spolok. Farníci sa aktívne zapájali do činnosti spolkov pôsobiacich na Slovensku. Prvým známym členom Spolku sv. Vojtecha zo Štefultova bol baník Ján Kohút, registrovaný v spolku v roku 1871, ďalej Ján Lintner v roku 1877.     

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík