Slider 1Slider 2Slider 3

Farské oznamy - Štefultov

Farské oznamy - Banský Studenec

Farské oznamy - Ilija

 

LETNÝ FARSKÝ TÁBOR sa bude tento rok konať

od 8. júla do 13. júla.

Prihlášku na tábor nájdete tu.

„Možnosť prispieť Biblickým desiatkom na účet SK65 8360 5207 0042 0045 7513“. Aktuálne je možné prispievať na nové osvetlenie v kostole sv. Anny. Viac informácií nájdete tu.

 - Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze

Pápež Pius XII. listom Cum nobis (S nami) založil dňa 4.11.1941 Pápežské dielo kňazských povolaní a želal si, aby sa toto dielo rozšírilo do všetkých diecéz na svete. Banskobystrický biskup Mons. Andrej Škrábik v obežníku Acta ordinariatus neosoliensis zo dňa 22.6.1944 založil Dielo kňazských povolaní v našej diecéze. Na sviatok Obetovania Pána v Roku zasväteného života (2.2.2015) dekrétom č. 188/2015 obnovujem Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze podľa nasledujúceho poriadku. Viac informácií nájdete tu.

 

Kódex kanonického práva

 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík