Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Historia domus

Rok 2015

Na sviatok Zjavenie Pána po svätej omši sa vo farskom kostole konal krátky koncert Baníckeho spevokolu.

6. februára sa konal v jedálni Spojenej školy na Kolpašskej ceste Farský ples.

Koncom apríla sa uskutočnila rekonštrukcia schodov pred kostolom. Oprava stála 4.000 eur. Z Ružencového bratstva na opravu prispeli 1.000,- €

Počas pôstu sa konala už tradičná akcia a vytvárenie " Fondu pre núdznych"

17. júna pri sv. omši  sme privítali v našej farnosti relikviu sv. Gianny Beretty-Molla.

V mesiaci júl (11. – 16.7.) sa konal farský tábor pre deti a mládež na chate v Halči.

Začiatkom decembra bola spustená nová stránka farnosti.

V roku 2015 sa z farnosti zorganizovali aj dva pútnické zájazdy do Ríma (od 7. – 13. 6.) a Medžugorja (11. – 16. 10.)

 

Štatistika:

V roku 2015  vo farnosti bolo pokrstených 21 detí.

Sobášov bolo 11.

Pohrebov 12.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík