Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Škola

V duchovnom a kultúrnom živote zohrávala svojou činnosťou dôležitú úlohu škola. Je najpravdepodobnejšie, že pri jej vzniku stáli štiavnickí jezuiti. Veľmi medzerovité údaje sa o nej zachovali z 18. storočia. Elementárna škola v Štefultove bola známa už pred rokom 1758. V záznamoch pozemkovej knihy mesta B. Štiavnica z r.1751 je uvedená budova školy. Učitelia školy okrem vyučovania zastávali aj funkciu organistov. Z konca 18.storočia je nám známe len jedno meno učiteľa o to Martina Sládka a r. 1799 sa spomína rektor školy Ján Adamovič. Od roku 1811 pôsobil ako miestny učiteľ Jozef Bánoczy, od roku 1829 Matej Vacek. V 19. storočí tu učili ešte títo učitelia Alexander Cicha, Adolf Husár, Jozef Spevák, Ľudovít Astalovský, Štefan Baldon, Alojz Hoffman. Koncom 19. storočia sa pristúpilo  k výstavbe novej budovy školy vedľa kostola, v ktorej bol zriadený aj byt pre učiteľa. Výučba potom prebiehala v obidvoch budovách. V rokoch 1919-1926 bola v obci r.kat. slov. ľudová škola trojtriedna. V roku 1933 už tu bola 5-triedna cirkevná škola, v ktorej vyučovali Michal Majerský, Ján Sopko, Alžbeta Szekeresiová, Margita Vladárová a Mária Vladárová. (Šimko, Debnárik, Volková). V roku 1948 sa škola premenovala na národnú ľudovú. K histórii školy a školstva v Štefultove sa nám zachovala kronika školy písaná od roku 1829 až po jej zánik v r. 1998. Uložená je v okresnom archíve v Banskej Štiavnici.

Zdroj : Štefultov a Sitnianska v minulosti. Zostavovateľ: Ivan Makovíny. ISBN 80-968614-2-2. Autori textov: Mikuláš Čelko, Mária Čelková, Juraj Foltán, Milan Hock, Eva Lovasová, Ivan Makovíny, Elena Síkorová

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík