Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Spevokol

JUBILATE DEO takto sa volal spevokol, ktorý vo farnosti pôsobil začiatkom 90. rokoch 20. storočia. Snáď najväčším úspechom bolo, že ako prvá takáto skupina zavítala po páde železnej opony do Írska. Spevokol tvorilo približne 30 mladých ľudí.

 
foto: kronika spevokolu

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík