Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Spolky

    
 
Katolícky spolok

19. júla 1936 otvorili nový spolkový dom. Tento kúpili na splátky od Františka Beňu. Keď splatili dlžobu, ktorú si zobrali na opravenie Katolíckeho spolku,  kúpili zástavu venovanú nepoškvrnenej panne Márii. Mnohí členovia prispeli na zakúpenie 
tejto zástavy. O tomto svedčí aj množstvo vbitých ozdobných štítkov s menami donorov. Zástava -prezývaná aj Spolková- sa dnes nachádza v kostole. Členovia Katolíckeho spolku usporiadávali rôzne tanečné zábavy a oberačkové slávnosti. Výťažok z nich išiel prevažne na splatenie dlžob, neskôr na nákup literatúry. Pri splatení dlžoby zakúpili aj obraz Misionárov, ktorý sa dnes nachádza v kostole na chóre. Informácie k činnosti Katolíckeho ako aj ostatných spolkov dodnes ešte nie sú podrobnejšie spracované.
 
Zdroj : Štefultov a Sitnianska v minulosti. Zostavovateľ: Ivan Makovíny. ISBN 80-968614-2-2. Autori textov: Mikuláš Čelko, Mária Čelková, Juraj Foltán, Milan Hock, Eva Lovasová, Ivan Makovíny, Elena Síkorová

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík