Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Zástavy

Klasickým prvkom, ktorý sa nachádzal v kostole boli zástavy. V prevažnej miere sa používali pri procesii a niesli ich mládenci - zastavači. Vlastné zástavy mali aj jednotlivé spolky, ktoré tu pôsobili. Na nich sa objavovali najčastejšie motívy Panny Márie, Ježiša Krista, Božského srdca Ježišovo. Zhotovovali sa z lesklých látok – brokátu, saténu, alebo zo súkna, či hrubšieho plátna. V strede boli umiestnené dvojstranné obrazy, zväčša olejomaľby oválneho alebo obdĺžnikového tvaru. Zástavy boli ozdobené aj výšivkami s prevahou lesklých zlatých či strieborných nití. Drevené tyče, slúžiace ako držadlá boli dlhé až 2,5-3 metre a na ich hornú časť sa umiestňoval kovový alebo plechový krížik alebo špic. Na drevo sa zvykli slávnostne nabíjať klince-štítky s menami darcov a prispievateľov alebo čestných členov spolku.

V minulosti možno počítať až 16 zástav, ktoré sa bežne používali. Dnes z tohto počtu sa nám zachovalo len torzo aj to v žalostnom stave. V kostole je uložená aj prvá zástava Dobrovoľného hasičského zboru v Štefultove. Vysvätená bola 19. júna 1921. Pravdepodopne jej poškodenie viedlo členov DHZ k zakúpeniu novej zástavy, ktorá sa používa dodnes.

     Vo farskom kostole sa nachádzajú a tvoria súčasť zariadenia len dve zástavy. Ide o zástavu Katolíckeho spolku a o pravdepodobne hutnícku zástavu.

     Osud všetkých zástav nám nie je jasný. Niektoré však pravdepodobne podľahli svojmu času. Niekoľko zaujímavých zástav a častí z nich sa nachádza aj v priestoroch súčasnej fary. Z pohľadu finančného ako aj praktického využitia je nepravdepodobné, že by sa tieto v budúcnosti zrekonštruovali a opätovne začali znovu používať. Dalo by sa povedať, že aj ich osud je už spečatený.

 
 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík