Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Zvony

Ku kostolom neodmysliteľne patrí aj zvuk zvonov. Tieto ľudom oznamovali  aktuálny čas, zvolávali veriacich k modlitbám, na slávnostné a sviatočné chvíle, alebo naopak ohlasovali úmrtie, požiar alebo vojnu.

V kostole sv. Anny sa nachádzajú tri zvony. Ich používanie je špeciálne určené. Malým zvonom a 5 minútovým zvonením sa oznamuje úmrtie farníka. Po ňom sa pridávalo ešte 10 minútové zvonenie veľkým a stredným. V minulosti bolo zaužívané až do pohrebu 3x za deň vyzváňať po 10 minútach veľkým a stredným zvonom. (ráno medzi 6.30 a 7.00 na obed od 11.30 a podvečer o 17.30). V súčasnosti sa zvoní už len o pol dvanástej.
Veľký zvon sa používa na oznámenie poludnia a 6 hodiny večernej. Ranajšie zvonenie sa nepoužíva.
Stredný zvon sa používa na zvolávanie veriecich ku svätej omši a to pol hodinu pred jej začatím. Spolu s veľkým zvonom slúžia na začiatok svätej omše ako aj pri premenení. (Dnes sa zvony pri premenení používajú len pri väčších sviatkoch. Nedávno však bolo bežné ich použitie pri každej nedeľnej svätej omši)
Zvonenie všetkých troch zvonov počuť len zriedka. (Pri úmrtí pápeža, pri zvolení pápeža, pri vpáde cudzích vojsk, pri živelnej katastrofe alebo inej pohrome a každoročne na Zelený štvrtok, kedy sa na kostoloch "zaväzujú" zvony a potom na Bielu sobotu kedy sa opätovne "rozväzujú".V tomto čase zvony umĺkli a hovorilo sa, že „uleteli do Ríma“. Tento zvyk zaväzovania zvonov je špecifický pre oblasť banskoštiavnického baníctva. V tomto čase začiatok bohoslužby oznamuje obrovský rapkáč umiestnený vo veži kostola.
Zvony sa využívajú aj pri iných príležitostiach. Napríklad pri smútočných obradoch, ktoré sa v Štefultove vykonávajú vo farskom kostole. Nakoľko cintoríny od neho sú dosť vzdialené, zvuk zvonov doprevádza neboštíka a smútočný sprievod od kostola až na cintorín.

Malý zvon (umieračik): Sleto od Richarda Herolda, v Chomutove 1922
LIBERA NOS DOMINE A FULGURA ET TEMPESTATE

Stredný zvon: Üntütte es felszerette thuryj. Es Ferenz B.Pesten 1901.   1464 SZ
"Üdvüzlégy Mária malasztall teljes az ür van teveled"
"Magyarurszág künyürügj érettünk"
Magyasszunya

Veľký zvon: Sleto od Richarda Herolda v Chomutove
Z milodarov veriacich na Štefultove 1922
Sv. Anna oroduj za nás!

Vo zvoničke v Hornom cintoríne sa nachádza jeden zvon a na ňom je napísané:
Sleto od Richarda Herolda v Chomutove
LIBERA NOS DOMINE A FULGURE ET TEMPESTATE 1922

Kaplnka sv. Ondreja v súčasnosti je bez zvona i keď do prvej svetovej vojny sa v nej nachádazal jeden zvon. Podrobnejšie informácie k nemu ako aj ostatným zvonom, ktoré sa tu nachádzali pred prvou svetovou vojnou sa nám do dnes nepodarilo zistiť.

Bombál. Na tomto vŕšku stála drevená zvonička. Jej využitie pravdepodobne úzko súviselo s baňami a ohlasovaním bezprostredného nebezpečenstva či už v podobobe hrozby vpádu Turkov alebo v podobe prírodných živloch. Podľa ústnych informáciií zvon by sa mal nachádzať v kostole sv. Egídia v Iliji.

Hasičská zbrojnica. V nej sa nachádza zvon bez nápisu. Bol súčasťou hodinového systému na odbíjanie hodín. Nakoľko mechanizmus sa už dávnejšie nevyužíva, zvon bol prispôsobený a používa sa raz do roka pri príležitosti slávenia svätej omše pri soche sv. Floriána.

Drevená zvonička sa nachádzala aj pri Dolnej škole o jej osude však nemáme podrobné informácie.

Kaplnka sv. Františka: K zvonu nemáme žiadne informácie.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík