Slider 1Slider 2Slider 3

Dejiny | Zvyky

Kresťanské sviatky alebo spomienky na svätcov boli vždy dôvodom ku  konaniu nejakej spoločenskej udalosti, či už to bol sviatok sv. Mikuláša, Lucie, Doroty, Adama a Evy, Štefana, štedrý deň, … Prevažne väčšie spoločenské udalosti sa konali počas zimných mesiacoch, kedy už nebolo toľko roboty na poliach. Príležitosť k zábave si však ľudia vedeli nájsť aj počas celého roka.
Z  vianočného obdobia je nám známa betlehemská hra tkz. chodenie s betlehemom. Jeho pôvod je v stredovekých cirkevných hrách. V hre najčastejšie vystupovali štyria až šiesti mládenci v rukách mali budzogáne. Oblečení boli ako valasi. Jeden niesol v rukách betlehem. Chodili po domoch a spievali ,, Boh daj  šťastia milí páni“ „Z vysokosti idememe k vám“. Títo mládenci  stáli počas omše, ako dnes hasiči len v rukách namiesto sviečok držali svoje budzogáne. Na deň božieho narodenia sa v kostole každoročne uskutočnuje jasličková pobožnosť. Deti si pripravujú divadlo na námet narodenia Ježiža Krista  V tento deň mal prevládať pokoj a ľudia sa mali zdržiavať doma. Na rozdiel od druhého vianočného sviatku (Štefana), na ktorý sa nevzťahovali prísne obmedzenia a v tento deň  skončil aj zákaz usporiadavania zábav, ktorý trval od začiatku decembra. Preto v tento deň sa  každoročne usporiadávali štefanské zábavy. Vo vianočnom období sa chodilo aj s tkz. rajským  hadom, ale bolo zaužívané chodenie aj s jedličkou, belčovíkomalebo hviezdou.
Na Hromnice sa v kostole svätili sviece. Ľudia verili, že hromničná svieca ich ochráni pred bleskom a hromom. Tiež verili, že ak ju postavia vedľa zomierajúceho, uľahčia mu tým jeho skon.
Na sviatok sv . Blažeja sa v kostole konala slávnostná svätá omša, pri ktorej sa na veriacich kládla svätoblažejská svieca . Malo to veriacich chrániť pred chorobami hrdla.
Chodenie s Dorotou  táto tradícia v Štefultove bola známa v 20. rokoch 20. stor.  V  deň sv. Doroty (6.02.) sa po domácnostiach hrávala scénka  o jej živote  a mučeníckej smrti. K tejto zaujímavej divadelnej hre sa nám zachovali aj texty.
      Vo farnosti sa aktivizovali mladí koledníci aj v Dobrej novine.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík