Slider 1Slider 2Slider 3

Filiálky | Banský Studenec | Banský Studenec | Banský Studenec

Banský Studenec niekdajšia samostatná farnosť, od roku 2008 filiálka farnosti Štefultov.

Počet obyvateľov: 452

Počet r.k.: 313

V obci je postavený barokový kostol Premenenie Pána z roku 1745. Nachádza sa tu aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého postavená v roku 1943 a kaplnka sv. Floriána postavená v roku 2011. V Banskom Studenci sa nachádza aj historická drevená zvonica.

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Banský Studenec:

V roku 1810 bola erigovaná fara. Prvý farár so volal Ján.

 

Karol Ettele – Pochovaný pri kostole + 26.12. 1920

Aurel Tihány vo farnosti od 1921 do jeho smrti + 19.6. 1932 – utopil sa na Kolpašskom jazere. Mal  42 rokov. Pochovaný pri kostole

Ľudovít Zaťko  vo farnosti 1932-1935 *Banská Belá + Pečenice

Tomáš Zaňát vo farnosti 1936-1939

Alfonz Paulen 1939-1947. Preložený do Šenkvíc. Zomrel vo väzení v Brne 10.04. 1954

Ján Volanín vo farnosti 1948 do jeho smrti +1949

Anton Nagy 1949-1952 zomrel +13.10.1981 v Ipeľských Uľanoch

Pavel Mansvet 1952-1956

Augustín Toman 1956-1957

Jozef Dinka 1958-1960 Zomrel  73 ročný. Pochovaný pri kostole.

Jozef Šimončič 1960-1964

Michal Fidluš 1964-1967 Pochovaný v Sebechleboch

Benedikt Jakabovič 1968-1978

Jozef Masarovič  1978-1989

Ján Schneider 1990-1995 (Spravoval tri farnosti Banskú Belú, Podhorie, Banský Studenec). Pochovaný v Hontianskych  Nemciach

Peter Sekáč od septembra 1995 do júla 1996 (Spravoval tri farnosti Banskú Belú, Podhorie, Banský Studenec).

Peter Janík od júla 1996 do júla 2001 (Spravoval farnosť Banský Studenec a Štefultov).  V roku 1996 dochádzal do farnosti, od roku 1997 sa presťahoval na faru v Banskom Studenci.

Miloš Pikala 2001-2008 (Spravoval farnosť Banský Studenec a Štefultov).  

Norbert Ďurdík 1.7.2008-

 

V obci pôsobil kňaz a národný buditeľ Alojz Hatala, ktorý je pochovaný vedľa kostola. Zomrel v Banskom Studenci 2.6. 1878 

 

Spracované z : Banský Studenec Kolpachy 1266 – 2001 autor Ján Vantech. Vydal Obecný úrad v Banskom Studenci


Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík