Slider 1Slider 2Slider 3

Filiálky | Ilija | Ilija | Ilija

Ilija patrila ako filiálka pod farnosť Sv. Anton. Po zmenách v roku 1960 bola začlenená ako filiálka do farnosti Štefultov.

V Iliji sa nachádza románsky kostol sv. Egídia postavený pravdepodobne 1254, listinne však doložený až 1266. V kostole sa nachádza najkrajší neskororománsky portál na Slovensku.  V roku 1989, 1995 a 1999 boli uskutočnené pamiatkárske výskumy. V roku 2008 s finančnou pomocou Ministerstva kultúry sa realizovala 1.etapa obnovy vonkajších omietok. V roku 2009 sa plánuje 2.etapa obnovy vonkajšej fasády, jej realizácia však úzko súvisí so zabezpečením dostatku finančných prostriedkov.

Obec Ilija má 328 obyvateľov z toho 290 rímskokatolíckeho vierovyznania.

 

Zaujímavý odkaz: http://www.apsida.sk/c/14/ilija

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík