Slider 1Slider 2Slider 3

Sakrálne objekty | Štefultov a Sitnianska

Kostol sv. Anny 

Rímsko-katolícky farský kostol sv. Anny v Štefultove bol postavený v rokoch 1797 –1799. Vysvätený (benedikovaný) bol Jurajom Kellerom 17. novembra 1799. 

Kaplnka sv. Ondreja 

 Kaplnka je situovaná v severozápadnej časti Štefultova nazývanej „Vlachová“. Vybudovaná bola koncom 15. storočia.

Kríže- božie muky a prícestné kaplnky

Na krížnych cestách a pri banských dielach naši predkovia osadili kríže, aby sa pri nich mohli na chvíľu pomodliť a vyprosiť od Boha milosti a požehnanie. Či už to bolo pred alebo po dlhej ceste, namáhavej práci v bani alebo na poli. Dnes sa tu nachádza 23 krížov. K tomuto číslu možno pripočítať aj 10 ostatných duchovných diel ako sú kaplnky a sochy. Okrem toho mnohí vo svojich domoch majú vytvorené niky na osadenie plastiky alebo obrazu patróna svojej rodiny a domu.

Kríže v Štefultove

 1. Oproti Plete (Antolská ulica)

 2. Pri autoškole Bosák –neďaleko František šachty

 3. Povrazník

 4. Mária šachta (kamenný kríž)

 5. Dolný cintorín

 6. Stredný cintorín 

 7. Neďaleko Štefan šachty. Križovatka ulíc – B.S. Timravy, Na Matej štôlňu, J.G. Tajovského 

 8. Pri pošte –Albert šachte (kamenný kríž) Dátum: 1906 

 9. Pažite 

  (foto Martin Macko)

 10. Na Ul. Boženy Němcovej 

 11. Horný cintorín 

 12. Za Suchým tajchom 

 13. Križovatka Obrancov mieru, Na Maximilián šachtu 

 14. Na Maximilán šachte 

   (foto Martin Macko)

 15. Pri žliebku 

 16. Pri kostole (kamenný) 

 17. Pri kostole (misijný) 

 18. Pri kostole (drevený) 

 19. Ivaničová lúka (dnes Hudecova) 

 20. Kríž na Lintichu 

  (foto SAZP)

 21. Kríž na Husárke 

  (foto Martin Foltán)

 Kaplnky, obrazy...

 1. Sv. Anna 

   

 2. Florián pri hasičskej 

 3. Florián v Markovej záhrade 

 4. Panna Mária – pri moste na Iliju 

 5. Ján Nepomucký 

 6. Anna pri kostole 

 7. Na Maximilán šachte –dnes už neidentifikovateľné 

 8. Vo farskej záhrade kaplnka Lurdskej Panny Márie (postavená za Lukačoviča)

  (Socha Lurdskej Panny Márie sa dnes nachádza vo vnútornej kaplnke Domova Mária na Povrazníku)

 9. U pána Erneka obraz Panny Márie 

   

 10. Kaplnka Panny Márie "Medžugorskej" na Povrazníku v priestore Domova Márie

   

 11. Drevená socha sv. Anny pri kostole  

  (Fotografie: Tomáš Chrobák)

 V roku 2011 (25.10.) bola spílená stará suchá lipa v jej útrobách bola najskôr osadená maketa sochy sv. Anny. V roku 2017 (30.07.) bola slávostne odhalená nová socha.

Kríže na Sitnianskej

 1. Vozárová 

 2. Kamenný kríž (Križovatka Ul. 29. augusta, Podhájska) 

 3. Na Ul. Partizánskej

   

 4. Kríž na Stratenej ulici

Zaniknuté objekty

1. Drevený anjel pred kostolom

2. Kríž na na Ulici Jozefa Kollára

3. Objekt na Ul. Boženy Němcovej smerom na Pažite –zničený? k objektu nemáme zatiaľ podrobnejšie informácie..

4. Obraz na Maximilián šachte

(fotografia: Archív Jozefa Čabáka)

5. Kaplnka sv. Františka Xaverského

(fotografia: Archív Jozefa Čabáka)

K správe farnosti patrila aj kaplnka sv. Františka Xaverského. Stála na mieste bývalého riaditeľstva závodu Rudných Baní. Dnes budova Úradu práce sociálnych vecí a rodinny. Kaplnku zbúrali v roku 1960. Z nej sa zachoval obraz sv. Františka, socha kľačiaceho aušusníka a pár drevených lavíc. Zachované komponenty dnes tvoria inventár farského kostola.

6. Kaplnka v Dolnej budove školy - postavená v roku 1784 v byte školníka

7. Kaplnka na Márie šachte - v SBM dochovaný obraz sv. Mikuláša

 

 Nepotvrdené:

Kaplnka sv. Magdalény

V ústnom podaní sa nám dochovala zmienka o kaplnke sv. Magdalény. Táto sa mala nachádzať pri železnom hámri na "hornom" Štefultove. Každoročne sa pri kaplnke mal uskutočňoval aj tkzv. "Magdalénsky pút".

 

Kaplnka sv. Martina

Obec Sitnianska má za svojho patróna zvoleného sv. Martina. Jediné dielo - obraz sv. Martina, sa nachádza vo farskom kostole v Štefultove. Existujú však dohady, že tento obraz bol prenesený z kaplnky, ktorá mala pôvodne stáť v obci Sitnianska. 

 

Kríž?

Pri Štefan šachte pomedzi dvoma lipami (dnes rastie len jedna, druhá spílená)

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík