Slider 1Slider 2Slider 3

Farské oznamy - Štefultov

Farské oznamy - Banský Studenec

Farské oznamy - Ilija

 

   

Pastierske listy na Božie narodenie a na nový rok si môžete prečítať na stránke: tu.

Možnosť prispieť Biblickým desiatkom na účet SK65 8360 5207 0042 0045 7513“. Aktuálne je možné prispievať na nové osvetlenie v kostole sv. 
Anny. Viac informácií nájdete tu.

 - Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze

Pápež Pius XII. listom Cum nobis (S nami) založil dňa 4.11.1941 Pápežské dielo kňazských povolaní a želal si, aby sa toto dielo rozšírilo do všetkých diecéz na svete. Banskobystrický biskup Mons. Andrej Škrábik v obežníku Acta ordinariatus neosoliensis zo dňa 22.6.1944 založil Dielo kňazských povolaní v našej diecéze. Na sviatok Obetovania Pána v Roku zasväteného života (2.2.2015) dekrétom č. 188/2015 obnovujem Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze podľa nasledujúceho poriadku. Viac informácií nájdete tu.

 

Kódex kanonického práva

 

 

 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík