Slider 1Slider 2Slider 3

Farské oznamy - Štefultov

Farské oznamy - Banský Studenec

Farské oznamy - Ilija

 

  

POŽEHNANIE URBI ET ORBI

 

Sv. omše na dané úmysly budú súkromne odslúžené v daný deň.

 

 

 

 

 Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie si môžete prečítať na stránke:

 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/dekret-apostolskej-penitenciarie-o-udelovani-mimoriadnych-odpustkov-veriacim-v-aktualnej-situacii-pandemie

 

 

 

 

Možnosť prispieť Biblickým desiatkom na účet SK65 8360 5207 0042 0045 7513“. Aktuálne je možné prispievať na nové osvetlenie v kostole sv. Anny. Viac informácií nájdete tu.

 - Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze

Pápež Pius XII. listom Cum nobis (S nami) založil dňa 4.11.1941 Pápežské dielo kňazských povolaní a želal si, aby sa toto dielo rozšírilo do všetkých diecéz na svete. Banskobystrický biskup Mons. Andrej Škrábik v obežníku Acta ordinariatus neosoliensis zo dňa 22.6.1944 založil Dielo kňazských povolaní v našej diecéze. Na sviatok Obetovania Pána v Roku zasväteného života (2.2.2015) dekrétom č. 188/2015 obnovujem Dielo kňazských povolaní v Banskobystrickej diecéze podľa nasledujúceho poriadku. Viac informácií nájdete tu.

 

Kódex kanonického práva

 

 

 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík