Slider 1Slider 2Slider 3

Sviatosti

 

Sviatosti uvádzania do kresťanského života


Sviatosť krstu
V našej farnosti sa vysluhuje zvyčajne 1. nedeľu v mesiaci. Potrebný je predchádzajúci dohovor a absolvovanie predkrstnej prípravy. Dokumenty k sviatosti.


Sviatosť birmovania
O zaradenie do prípravy na prijatie tejto sviatosti v našej farnosti môže požiadať každý, kto ju ešte neprijal a dovŕšil 13 roku života. Prihlásiť sa treba vo farskej kancelárii. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému vzťahu s Bohom. 

Sviatosť eucharistie
Sviatosť eucharistie môžu všetci veriaci prijímať pri každej sv. omši, najviac však 2 razy za deň.
Príprava detí na prvé sväté prijímanie sa skladá z vyučovania náboženstva na škole a poučení na fare s kňazom.

Sviatosti uzdravenia


Sviatosť zmierenia
Vysluhuje sa pol hodiny pred sv. omšou. Počas prvopiatkového týždňa sa pre chorých vysluhuje zvyčajne v domácnostiach.

Sviatosť pomazania chorých (lat.: unctio infirmorum)
V našej farnosti sa sviatosť pomazania chorých spoločne vysluhuje 1x za rok, zväčša v období pútu. Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie aj doma. Chorých možno nahlásiť v kancelárii farského úradu alebo po osobnom dohovore s kňazom. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.

Sviatosti služby spoločenstvu


Sviatosť posvätného stavu (kňazstvo)
Modlitba za kňazské a rehoľné povolania
Duchu večnej lásky, ktorý pochádzaš od Otca a Syna, ďakujeme ti za všetky povolania apoštolov a svätých, ktoré zúrodnili Cirkev. Prosíme ťa, vykonávaj i naďalej toto svoje dielo. Spomeň si, ako si na Turíce zostúpil na apoštolov zhromaždených na modlitbe spolu s Máriou, Ježišovou matkou a zhliadni na svoju Cirkev, ktorá osobitne dnes potrebuje svätých kňazov, verných a vierohodných svedkov tvojej milosti; Cirkev potrebuje zasvätené osoby, aby ukazovali iným radosť tých, ktorí žijú výlučne pre Otca, ktorí sa sami angažujú v misii a obete Krista, ktorí láskou budujú nový svet. Duchu Svätý, večné žriedlo radosti a pokoja, to ty otváraš srdcia a úmysly na Božie povolanie; to ty spôsobuješ, že sa môže vyplniť každá túžba po dobre, pravde a láske. Nech tvoje "vzdychy, ktoré nemožno vyjadriť slovami", sa vznášajú k Otcovi zo srdca Cirkvi, ktorá trpí a bojuje za evanjelium. Otvor srdcia a mysle mladých chlapcov a dievčat, aby nový rozkvet svätých povolaní ukázal svetu vernosť tvojej lásky a aby všetci mohli poznať Krista pravé svetlo, ktoré prišlo na svet, aby prinieslo každému človeku neklamnú nádej na večný život.
Amen.

Sviatosť manželstva

Informácie k sviatosti možete získať osobne na farskom úrade.
Ef 5,21-23 : "podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu... Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje. Ako aj Kristus Cirkev; lebo sme údmi jeho tela... Toto tajomstvo je veľké..."


Dokumenty na stiahnutie

1b-otazky.jpg [460.51 kB]

2b-otazky.jpg [263.76 kB]

pamiatka_1_sv_prijimanie_dob_past.jpg [47.13 kB]

1a-otazky.jpg [467.58 kB]

2a-otazky.jpg [364.95 kB]

desatoro-sviatosti-spoved.jpg [109.28 kB]

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík