Slider 1Slider 2Slider 3

Biblický desiatok

 

Vo farnosti je možnosť prispieť Biblickým desiatkom na účet   SK65 8360 5207 0042 0045 7513.

Aktuálne je možnosť prispieť na nové osvetlenie v kostole sv. Anny.

 

Biblický desiatok

Snáď najúplnejšie vyjadrenie ohľadom desiatkov dáva Mal 3,10: „Prineste desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ Všimni si, že na konci nie je otáznik... Boh ti sľubuje, že za tvoj desiatok, za tvoju štedrosť, ti otvorí okná do neba. Nehovorí tu o odchýlení alebo pootvorení. Hovorí, že ti otvorí okná do neba. Skúste si predstaviť nebo a jeho okná ako sa otvárajú. Vidím, ako sa v tomto momente, v tomto spoločenstve otvára mnoho okien do neba! Boh hovorí: Vyskúšaj si ma takto, doslova hovorí: Skús to; skús a uvidíš, ako sa ja zachovám. Boh nám ponúka partnerský vzťah. Buď slobodný, necíť sa byť nútený a ber ma ako partnera. Jednoducho, odovzdaj mi svoju prvotinu a ja ti urobím toto: Boh nám v závere tohto citátu sľubuje jedinú vec, ktorú nám naloží na plecia viac, ako dokážeme uniesť - a tou je jeho požehnanie.

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík