Slider 1Slider 2Slider 3

Sakrálne objekty

 

Vo farnosti Štefultov sa nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok.

V Štefultove je to kostol sv. Anny, kaplnka sv. Ondreja, socha sv. Jána Nepomuckého, kamenný kríž a socha sv. Anny (*pamiatkový úrad uvádza ju ako sochu Panny Márie) pri kostole.

V Iliji je to kostol sv. Egídia. V Banskom Studenci drevená zvonica a kostol Premenenia Pána.

Na krížnych cestách a pri banských dielach naši predkovia osadili kríže a sochy svätých, aby sa pri nich mohli na chvíľu  pomodliť a vyprosiť od Boha milosti a požehnanie. Či už to bolo pred alebo po dlhej ceste, namáhavej práci v bani alebo na poli. Mnohí farníci vo svojich domoch majú vytvorené niky na osadenie plastiky alebo obrazu patróna svojej rodiny a domu.

 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík