Slider 1Slider 2Slider 3

OZ Martinus

 

OZ Martinus

"Ak ľudí súdiš, nemáš čas ich milovať"
(svätá Matka Tereza)
 

 

2% z daní

 

Vaše 2% z daní podajú pomocnú ruku ľuďom na polceste. 

 

Obchodné meno (názov): Martinus
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Štefana Moyzesa 2, 969 01 Banská Štiavnica
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 500 019 06

 

Ďakujeme!

 

 

Náš príbeh 

OZ Martinus vzniklo v roku 2015 ako domov na polceste. Našou cieľovou skupinou sú ľudia bez domova, často po liečbe rôznych závislostí. Okrem poskytnutia dočasného domova pomáhame pri začleňovaní týchto ľudí do bežného života, udržiavaní ich pracovných návykov a zručností a v rámci pracovnej terapie znížovaní stavu závislostí. 
Hoci sme len na začiatkoch svojej cesty, podarilo sa nám nadviazať aktívnu spoluprácu s inými združeniami (OZ Dobrý pastier).

V súčasnosti útulok v Banskom Studenci kapacitne ponúka dočasný domov ôsmym mužom, ktorí sa snahou počas svojho pobytu pričinili o jeho zveľadenie a terajší stav.
 
Zo života
 
Doposiaľ sa nám podarilo zútulniť a skvalitniť bývanie v našej budove ostierkovaním a vymaľovaním miestností, doplniť a prerobiť staré elektrické vedenie, prejsť na efektívnejšie vykurovanie nahradením lokálnych zdrojov tepla ústredným kúrením, zriadiť dielňu a opraviť či pristaviť stajňu na chov hospodárskych zvierat, čo zvyšuje našu sebestačnosť v produkcii potravín. 
 

 

 
Ako nám pomôcť?
 
Momentálne realizujeme zbierku na zariadenie dielne pre pracovnú terapiu. Potrebnú sumu odhadujeme na 3000€.
  Môžete nám pomôcť ľubovoľným finančným darom na účet 
SK6102000000003630818556
 
 
Údaje
 
IČO: 50001906
Bankové spojenie: SK6102000000003630818556
 
 
 
 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík