Slider 1Slider 2Slider 3

Filiálky

 

Farnosť Štefultov má v súčasnosti 1625 farníkov. Rozkladá sa na ploche 29.82 km2

Pozostáva z dvoch častí mesta Banská Štiavnica a to Štefultova a Sitnianskej (niekdajšie samostatné obce*), ktoré majú spolu 1408 obyvateľov. Počet rím.-kat.: 1032.

Do farnosti patria aj dve filiálky- územia samostaných obcí Ilija a od roku 2008 aj Banský Studenec.

 

*V roku 1960 vznikla obec Podsitnianska zlúčením Sitnianskej s časťou osady Banskej Štiavnice - Štefultovom. Obec existovala 10 rokov a 1. januára 1971 zanikla. Hranice farnosti vznikom samostatnej obce a ani potom sa výraznejšie nemenili a ponechávali si svoj historický rozsah, ktorý zahrňoval všetky lokality Štefultova a Sitnianskej: Rakytová, Povrazník, Horná Huta, Dolná Huta, Kremenisko, František šachta, Pracháreň, Vlachová, Lintich... 

 

 

 

Liturgický kalendár

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Štefultov

Štefana Moyzesa 2,
969 01 Banská Štiavnica 3

Telefón: (045) 692 18 68
Mobil: 0905281015
E-mail: stefultov@fara.sk
Správca farnosti: Mgr. Norbert Ďurdík